Leden

laagdrempelig voor bewoners en bezoekers van Terschelling

Ja, ik word lid en steun het dorpshuis

waarom lid worden?

Het lidmaatschap kost € 10,- per jaar (tarief 2018). Door lid te worden ondersteun je de belangrijke plaats die het dorpshuis in onze Terschellinger gemeenschap inneemt. We informeren onze leden over wat er allemaal te doen is en horen dan vaak: “Ik wist niet dat jullie dat ook deden!” Als lid kun je op de jaarlijkse ledenvergadering mede het beleid bepalen. Word lid en help mee om het dorpshuis ook voor de toekomst te behouden voor West-Terschelling. Dorpshuis Ons Huis zorgt voor samenhang en heeft meerwaarde voor de bewoners en bezoekers van West. Veel aanbieders zorgen samen voor een mooi aanbod aan cultuur, vermaak, ontspanning en informatie op een laagdrempelige, goed toegankelijke plek.

Het dorpshuis is in eigendom en beheer bij Vereniging Ons Huis. De beheerder is exploitant van het buffet, maar heeft geen dienstverband met de vereniging. De inkomsten van de vereniging bestaan uit zaalhuur en contributie van onze leden. Verder ondersteunt de gemeente Terschelling ons in de vorm van een jaarlijkse waarderingssubsidie. Met deze inkomsten moet alles bekostigd worden zoals onderhoud, verzekering en vaste lasten. De vereniging bestaat dankzij haar leden en is daar trots op. We hebben meer leden nodig om ook stevig te staan in de toekomst. Word ook lid!
Nu lid worden