Faciliteiten

laagdrempelig voor bewoners en bezoekers van Terschelling

Faciliteiten

Het dorpshuis heeft max. 100 stoelen en bijbehorende tafels. Er is een beamer met groot scherm en geluidsapparatuur aanwezig. Er is een gestemde piano.


Met mobiele podiumdelen kan een podium van ongeveer 20 m2 worden gemaakt. Er is een garderobe en een toilet voor mindervaliden. Bij het buffet verkopen we diverse drankjes. Er is een alcoholische vergunning.

Het dorpshuis heeft een grote en een kleine zaal. Verhuur van zalen en mogelijkheden gaat altijd in overleg, zodanig dat in beide zalen activiteiten plaats kunnen vinden.

Contact Tarieflijst

Speciale Wensen

Overleg over de mogelijkheden met de beheerder en raadpleeg de tarievenlijst.


In de buurt zijn verschillende cateraars te vinden zoals restaurants, de slager of de bakker.

Neem contact op met de beheerder voor uw speciale wensen. 

Contact