Actueel

laagdrempelig voor bewoners en bezoekers van Terschelling

Actueel

Begin 2018 wordt in de grote zaal van Ons Huis een afzuigsysteem en luchtkoelsysteem geïnstalleerd. Bij warme dagen wordt de luchtkwaliteit in de zaal bij intensief gebruik door grotere groepen daarna beter. 

De systemen zullen draaien op door onszelf opgewekte zonnestroom en zijn zo uitgevoerd dat de warmte uit de verwijderde lucht wordt teruggewonnen.
Er zijn financiële bijdragen ontvangen van het Dirk Mentz Fonds, de gemeente Terschelling, het Iepen Mienskipsfûns van de provincie Friesland en van het Oranjefonds. De systemen moeten in april 2018 werkzaam zijn.