Wie zijn we?

laagdrempelig voor bewoners en bezoekers van Terschelling

Leden

In het dorpshuis ontmoet je elkaar, iedereen kan lid worden.  Er zijn activiteiten voor bewoners en bezoekers van Terschelling. Leden van verenigingen die hier repeteren  zijn ook thuis in het dorpshuis.

Lid worden?
Beheer en Bestuur 

Het dorpshuis wordt bestuurd door een bestuur en beheerd door een vast team vrijwilligers, onder leiding van de beheerder. Het bestuur organiseert ledenbijeenkomsten en stuurt op afstand aan.

Over Beheer en Bestuur
Subsidie-gevers

Dankzij deze subsidiënten zijn veel activiteiten en verbeteringen gerealiseerd. Bedankt!

Subsidie-gevers