Subsidie-gevers

laagdrempelig voor bewoners en bezoekers van Terschelling

Om het financieel mogelijk te maken, zijn voor projecten als verbouwingen e.d., subsidiebijdragen nodig. Van de volgende instellingen zijn subsidies ontvangen.

VSBfonds

van Helomastichting

Oranje Fonds

Prins Bernhard Cultuurfonds

Stichting Dirk Mentz Fonds

Eschauzierfonds

Rabobank Coöperatiefonds

Stichting Onder Opper

Rederij Doeksen (Klimaatfonds)

Waarderingssubsidie: Gemeente Terschelling

Provincie Fryslân Streekwurk

Cultuur Historische Vereniging Schylge myn Lântse

 Vrijwilligers via NL-doet en Oranjefonds