Subsidie-gevers

laagdrempelig voor bewoners en bezoekers van Terschelling

Om het financieel mogelijk te maken, zijn voor projecten als verbouwingen e.d., subsidiebijdragen nodig. Van de volgende instellingen zijn in het verleden subsidies ontvangen.

VSBfonds

Oranje Fonds

Prins Bernhard Cultuurfonds

Stichting Dirk Mentz Fonds

Rabobank Coöperatiefonds

Stichting Onder Opper

Rederij Doeksen

Gemeente Terschelling

Provincie Fryslân Streekwurk

Cultuur Historische Vereniging Schylge myn Lântse